Pechar 

Se es unha compañía e non estás dada de alta solicítaa AQUÍ

Se es un grupo de música e non estás dado de alta solicítaa AQUÍ

Se estás rexistrado entra directamente

  

Esqueciches o teu contrassinal, preme aquí

Pechar 

Se estás rexistrado entra directamente

  

Esqueciches o teu contrassinal, preme aquí

Do 2 ao 30 de outubro, permanecerá aberto o prazo para a inscrición de espectáculos e concertos que configurarán a oferta da Rede Galega de Teatros e Auditorios 1º semestre 2021

AGADIC - Departamente de programación

Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás s/n 15707 Santiago de Compostela

Tel. 881 996 087

Os dereitos de propiedade intelectual deste portal e dos seus elementos engadidos son titularidade da Axencia Galega das Industrias Culturais, reservándose a facultade de efectuar modificacións e actualizacións sobre a información contida no portal en calquera momento e sen necesidade de previo aviso.

O uso non autorizado da información e demais elementos contidos neste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade da AGADIC, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan á Axencia e, no seu caso, ás responsabilidades que se puidesen derivar.

O contido facilitado a través desta web emítese para efectos simplemente informativos.

A AGADIC non se fai responsable dos danos e dos prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

Tanto o acceso ao portal como ao uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade dos usuarios.

A AGADIC non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión aos contidos dos enlaces a terceiros que poida conter o portal. Recoñece que os dereitos de propiedade intelectual e industrial das páxinas enlazadas perténcenlles aos seus respectivos autores e propietarios e, a petición de calquera deles, o enlace ou enlaces retiraranse de xeito inmediato.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación.