Aviso importante: No caso de copiar a información doutro lugar e pegala aquí, quítelle previamente o formato (por exemplo, pegando primeiro o contido no Bloc de notas e despois copiando dende aí)

Preguntas frecuentes

Datos xerais

Si

Si   Non